Banki umożliwiają nam założenie rachunku wspólnego z drugą osobą. Konto bankowe można posiadać z osobą formalnie "obcą". To od nas zależy, czy wolimy dzielić swoje dobra materialne z kimś innym. Ale czy to się opłaca? Warto zwrócić uwagę, czy bank za prowadzenie konta wspólnego nie pobiera dodatkowych opłat, konto osobiste najlepsze. Może się okazać, że jesteśmy zmuszeni zapłacić np. za dodatkową kartę do rachunku bankowego. Niekiedy bank uzależnia zwrócenie opłaty za posiadanie konta od regularnego zasilania konta ustaloną sumą pieniędzy. W przypadku rachunku wspólnego kwota ta może być wyższa niż gdybyśmy założyli w tym banku rachunek osobisty. Każdy ze współwłaścicieli musi otrzymać takie samo prawo do dysponowania pieniędzmi zdeponowanymi na koncie bankowym. Przed podpisaniem umowy o konto wspólne należy pamiętać, że każdy z posiadaczy konta może w dowolnym momencie wybrać całą kwotę oraz wypowiedzieć konto. Trzeba więc przeanalizować, czy nie otworzyć konta. Oczywiście dzieląc mieszkanie z kimś, wspólne konto bankowe jest wyjściem bardzo wygodnym, pozwala np. sprawdzać wspólne wydatki indywidualnie przez wszystkich posiadaczy. Być może w takiej sytuacji najlepszym wyjściem jest otworzenie dwóch kont indywidualnych i jednego rachunku z drugą osobą, które służyłoby właśnie takim celom?
URL del sitio web: http://gplus.com